Kustversterking
Refuerzo costero
Coastal reinforcement
Küstenbefestigung
home-header

project

Katwijk is populair bij toeristen en dagjesmensen. Zij komen voornamelijk met de auto naar Katwijk. De gemeente wilde graag een oplossing voor de vele auto’s in het straatbeeld en kwam met het idee van een parkeergarage in de dijk. Een onorthodox plan, aangezien het niet is toegestaan iets op of onder de dijken te bouwen om zo de kustversterking te beschermen. Toch wilde de gemeente Katwijk dit laten onderzoeken.


Connected heeft als innovatiemanager onderzocht of het daadwerkelijk mogelijk was om de parkeergarage onderdeel van de dijk te maken. Toen dit het geval bleek, heeft Connected ook de planvorming op zich genomen. Daarnaast heeft Connected het participatietraject met inwoners en andere belanghebbenden verzorgd.

aanpak


bijzonder

In eerste instantie bleek het niet eenvoudig om iedereen mee te krijgen met dit plan. Daarom hebben we contact gezocht met belangrijke personen binnen de kerken in Katwijk. Samen met hen konden we de mensen beter bereiken.


De parkeergarage in de dijk is uiteindelijk gerealiseerd. Dit is uniek voor Nederland en heeft ook wereldwijd veel aandacht getrokken.

resultaat

Betrokken partijen