Europa’s grootste
waterplein
La plaza de agua
más grande de Europa
Europe's largest
water square
Der größte
Wasserplatz Europas
home-header

project

Steden hebben steeds vaker te kampen met wateroverlast na hevige regenbuien. Ook Rotterdam zocht een oplossing voor dit probleem en dacht daarbij aan het creëren van een waterplein. Tegelijkertijd kwam de vraag vanuit de stad om iets moois te maken van het Benthemplein, dat vol tegels lag en waar weinig te beleven viel. Zo was het project Benthemplein geboren.


Bij de ontwikkeling van dit innovatieve waterplein kwam veel kijken. Zo moest er een plan van aanpak komen voor het fysiek aanpassen van het plein. Connected heeft dit als strategisch adviseur op zich genomen, als onderdeel van het infrastructureel uitvoeringsproject. Dit ging in samenwerking met de gemeente Rotterdam en met het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Tegelijkertijd trad Connected op als adviseur van de bestuurders binnen het waterschap. Daarnaast verzorgde Connected het communicatietraject voor inwoners en stakeholders.

aanpak


bijzonder

Participatie was een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van dit waterplein. Bij de planvorming waren diverse belangengroeperingen betrokken. Inwoners konden meepraten tijdens verschillende bijeenkomsten die door Connected zijn georganiseerd en geleid. Op die manier is echt een plein van en voor de stad ontstaan.


Het Benthemplein is inmiddels een begrip in Rotterdam. Op deze plek in de stad kunnen inwoners recreëren. Bij hevige regenval vangt dit waterplein het regenwater op in een waterbak, om het vervolgens in de grond te infiltreren. Zo blijft het grondwater ook bij langdurige droogte op pijl.

resultaat

Betrokken partijen