Smart water
Agua inteligente
Smart water
Intelligentes Wasser
home-header

De klimaatverandering maakt slim omgaan met water noodzakelijk. Niet alleen met drinkwater – dat wereldwijd een schaars product dreigt te worden – maar ook met het water om ons heen. Technologische ontwikkelingen kunnen daarbij helpen. Zo is het mogelijk om dijk- en kustversterkingen uit te rusten met slimme sensoren. Hierdoor is het eenvoudig om de waterstand te peilen en bij problemen direct actie te ondernemen.

Connected kijkt met samenwerkingspartners naar oplossingen voor droogte, overstromingen, clusterbuien, een tekort aan drinkwater en andere vraagstukken. Samen werken we aan innovatieve projecten.

Ook bedenken we hoe we het gedrag van mensen kunnen veranderen. Welke kennis zorgt ervoor dat we met elkaar bewuster omgaan met kansen en dreigingen die op ons af komen? Dat hoeft niet altijd iets groots te zijn. Kleine dingen kunnen al helpen. Denk aan meer groen in de tuin in plaats van volledige bestrating. Natuurlijk buigen we ons ook over grote projecten, zoals het creëren van waterpleinen in de stad.

Europa’s grootste waterplein

Steden hebben steeds vaker te kampen met wateroverlast na hevige regenbuien. Ook Rotterdam zocht een oplossing voor dit probleem en dacht daarbij aan het creëren...

Kustversterking

Katwijk is populair bij toeristen en dagjesmensen. Zij komen voornamelijk met de auto naar Katwijk. De gemeente wilde graag een oplossing voor de vele...

Samen komen we verder

Connected werkte onder meer mee aan de totstandkoming van Europa’s grootste waterplein en met een unieke dijkparkeergarage in Katwijk.

Bent u benieuwd wat Connected voor u kan betekenen?