Mobility as a
Service (MaaS)
Movilidad como
servicio (MaaS)
Mobility as a
Service (MaaS)
Mobility as a
Service (MaaS)
home-header

project

In samenwerking met de gemeente Noordoostpolder wil de provincie Flevoland Mobility as a Service (MaaS) – fijnmazig vervoer op basis van vraaggestuurd mobiliteit inclusief multimodaal reisadvies op maat – in de gemeente Noordoostpolder introduceren. Deze gemeente bestaat uit de stad Emmeloord en tien dorpen. Het ontsluiten van het landelijk gebied staat centraal.


Als innovatiemanager heeft Connected allereerst een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van MaaS – inclusief fijnmazig vervoer – binnen de gemeente Noordoostpolder. Daarvoor heeft Connected vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden, waaronder inwoners, mensen uit het bedrijfsleven en de voorzitters van de tien dorpen. Om te inventariseren of er überhaupt behoefte is aan dit soort concepten is er een marktonderzoek gedaan onder inwoners, werkgevers, werknemers, toeristen en andere belanghebbenden. Zij hebben een uitvoerige vragenlijst gekregen, met daarin vragen over kennis, houding en gedrag. Hierdoor is meer inzicht verkregen in de verschillende levensstijlen van de mensen die wonen en werken binnen de Noordoostpolder. Die informatie is essentieel voor de introductie van MaaS in dit gebied.

aanpak


bijzonder

MaaS-projecten zijn niet nieuw, maar vinden met name in en rondom de grote steden plaats. Noordoostpolder is de eerste Nederlandse gemeente die het MaaS-concept wil gebruiken om het buitengebied beter toegankelijk te maken. De manier waarop Connected deze opdracht heeft verkregen, is bijzonder. In 2019 hield de provincie Flevoland een marktconsultatie waarin om innovatieve oplossingen voor infrastructuur in de toekomst werd gevraagd. Connected kwam met de meest innovatieve aanpak: reisadvies samenstellen op basis van de persoonlijke reisvoorkeuren van de gebruiker én op basis van real time data en informatie. Zo kunnen mensen hun reis ondernemen op een manier die aansluit bij hun levensstijl.


Inmiddels ligt er een strategisch plan voor de introductie van Mobility as a Service in de gemeente Noordoostpolder. Fijnmazig en vraaggestuurd vervoer op basis van persoonlijke voorkeuren en levensstijl. De volgende stap is het daadwerkelijk doorvoeren van dit concept. Dit zal gebeuren door middel van een aanbesteding. Connected werkt hier voor samen met veel verschillende partners en leveranciers onder wie de Esplendor group, Zeeuw & Zeeuw en Citybeamer.

resultaat

Betrokken partijen