Mobiliteitsvisie 2040
Visión de la
movilidad 2040
Mobility Vision 2040
Mobilität Vision 2040
home-header

project

De gemeente Hilversum wilde een Mobiliteitsvisie 2040 opstellen met aandacht voor verkeer, vervoer en bereikbaarheid, én voor leefbaarheid. Daarnaast moest dit een breed gedragen visie zijn, dus participatie was een belangrijk onderdeel van het hele proces.


Connected is vanaf het begin betrokken bij de Mobiliteitsvisie 2040. Hiervoor heeft Connected samengewerkt met de verkeerskundigen en andere in- en externe stakeholders van de gemeente Hilversum. Als programmamanager gaf Connected leiding aan een team van professionals, het contact met de stakeholders verzorgd en het participatieproces georganiseerd. Inwoners, ondernemers, overheden, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden konden op allerlei manieren meepraten over verkeer, vervoer en bereikbaarheid in de toekomst.

aanpak


bijzonder

Om de gesprekken meer concreet te maken, heeft Connected een uniek 3D-model laten ontwikkelen. Dit model visualiseert mogelijke mobiliteitsmaatregelen en laat direct zien wat – zowel nu als later – het effect op de stad is. Hilversum is de eerste stad ter wereld die een 3D-model heeft ingezet voor het maken van mobiliteitsplannen.


Mede dankzij het intensieve participatietraject is uiteindelijk een breed gedragen voorkeursvariant ontstaan, die direct is goedgekeurd door de gemeenteraad. Connected gebruikt deze Mobiliteitsvisie 2040 op hoofdlijnen voor de volgende stap: het vormgeven van het uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

resultaat

Betrokken partijen