Smart mobility
Movilidad inteligente
Smart mobility
Intelligente Mobilität
home-header

Het klonk lang als sciencefiction: zelfrijdende auto’s, voertuigen die met elkaar in contact staan en intelligente verkeersregelinstallaties. Nu de slimme ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit elkaar steeds sneller opvolgen, is smart mobility allang geen sciencefiction meer.

In de afgelopen 25 jaar heeft Connected vele (inter)nationale projecten opgezet en uitgevoerd. Connected werkt daarbij in allerlei verschillende rollen, bijvoorbeeld als omgevingsmanager, (strategisch) communicatiemanager en proces- of projectmanager.

De opdrachtgevers van Connected komen uit heel diverse hoeken. Van ministeries, provincies en gemeenten tot het bedrijfsleven, en kennis- en onderzoeksorganisaties. De bijbehorende trajecten vallen uiteen in thema’s op het gebied van Mobility as a Service, slimme wegen en innovaties op het gebied van het openbaar vervoer. Bij initiatieven voor klanten en eigen projecten staat altijd dezelfde vraag centraal: ‘Hoe kunnen we de buitenwereld (belanghebbenden) betrekken bij de opzet en uitvoering van programma’s en projecten?’. Door deze verbinding te zoeken, ontstaat draagvlak.

Acceptatie van belanghebbenden versnelt en vergemakkelijkt het proces omdat partijen de in te zetten koers omarmen, adapteren en integreren. In eigen beheer gaf Connected het boek ‘Mobiliteit in de toekomst 2030; eindelijk de Nederlander aan het woord uit’. Ook doet Connected op regelmatige basis grootschalige onderzoeken. Connected werkt niet alleen in Nederland, maar is ook actief in landen als Spanje, Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Kazachstan en Ecuador.

Mobiliteitsvisie 2040

De gemeente Hilversum wilde een Mobiliteitsvisie 2040 opstellen met aandacht voor verkeer, vervoer en bereikbaarheid, én voor leefbaarheid...

Mobility as a Service (MaaS)

In samenwerking met de gemeente Noordoostpolder wil de provincie Flevoland Mobility as a Service (MaaS) – fijnmazig vervoer op basis van vraaggestuurd...

Samen komen we verder

Connected is een pionier in de wereld van smart mobility en al jarenlang actief betrokken bij veel verschillende nationale en internationale smart mobility-projecten.

Onze organisatie werkt onder meer voor overheden (op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau), het bedrijfsleven, en kennis- en onderzoeksinstituten. Bent u benieuwd wat Connected voor u kan betekenen?

Juntos llegaremos más lejos

Connected es un pionero en el mundo de la movilidad inteligente y ha participado activamente en muchos proyectos diferentes de movilidad inteligente, nacionales e internacionales, durante muchos años.

Nuestra organización trabaja para los gobiernos (a nivel estatal, provincial y municipal), la comunidad empresarial y los institutos de investigación y conocimiento. ¿Tiene curiosidad sobre lo que Connected puede hacer por usted?

We can get further together…

Connected works with governments, businesses and knowledge institutes to keep cities, towns and countries liveable. In doing so, we always put people first.

Related projects include the Beter Benutten programme of the Ministry of Infrastructure and Water Management and the programme to make public transport in Brisbane, Australia accessible to all.