Smart energy
Energía inteligente
Smart energy
Intelligente Energie
home-header

De kijk op energiegebruik verandert snel. Dat is een positieve trend, want het is mogelijk om energie veel efficiënter te gebruiken. Dankzij innovatieve oplossingen, data en andere informatie kunnen we veel slimmer omgaan met energie. Ook ontstaan er nieuwe energiebronnen, zoals waterstof.

Het is nodig om op een andere manier te kijken naar het opwekken van, en het gebruiken en hergebruiken van energie. De gevolgen van de klimaatverandering – droogte, overstromingen en clusterbuien – vragen daarom, net als de opgave om de uitstoot van COen fijnstof te reduceren.

Er zijn veel verschillende programma’s en projecten op dit gebied. Maar uiteindelijk is het de mens – de gebruiker – en onze manier van handelen die het verschil maakt. De sleutel van dit geheel ligt immers bij ons. Om de manier van omgaan met energie te veranderen, is het van belang om het menselijk gedrag te beïnvloeden. Connected draag hier actief aan bij door dit gedrag te onderzoeken en de ‘buitenwereld naar binnen te halen’. Dit beleid begint meestal bij de overheden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse provincies en gemeenten zijn hier al actief mee bezig. Connected ondersteunt hen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Energiezuiniger pakketten bezorgen

In 2018 riep Canada kennisinstituten, het bedrijfsleven en overheden op om met ideeën te komen om het land innovatiever te maken...

Rijden op waterstof en op biogas

Connected heeft diverse projecten op het gebied van waterstof en biogas begeleid. Bij dit laatste onderwerp zijn er in onder meer Leiden innovatieproeven met het...

Samen komen we verder

Connected ontwikkelde in Canada een slim energieplan.

Bent u benieuwd wat Connected voor u kan betekenen?