Actualisatie
Natura2000
Doelensystematiek
en NatuurWinstPlan
Actualizar
Natura2000
Target System
y NatureProfitPlan
Natura 2000
objectives and
Natuurwinstplan
voor de Grote Wateren
Natura
2000-Ziele
und
Naturnutzungsplan
home-header

project

Connected heeft twee projecten verzorgd voor het Ministerie van LNV: de Natura 2000 doelensystematiek en het Natuurwinstplan voor de Grote Wateren. Voor beiden projecten is het van belang om de natuur – in al haar facetten – te faciliteren. Dit zorgt voor een goed ecosysteem in de verschillende gebieden in Nederland. Daarbij is het van belang om vast te houden aan de afspraken die hierover zijn gemaakt met de Europese Unie (EU).


Connected is als omgevingsmanager nauw betrokken bij het creëren van mogelijkheden om de natuur te faciliteren. Of het nu gaat over vogels, planten of het water, het draaide steeds om de vraag hoe we de natuur zo kunnen faciliteren dat zij het beste gedijt en zichzelf verder kan ontwikkelen. Klimaatverandering en de opwarming van de aarde speelden hierbij een belangrijke rol.

aanpak


bijzonder

Connected heeft een nieuw gedachtegoed geïntroduceerd: er moet meer ruimte zijn voor water tijdens clusterbuien én onze rivieren meer water – zoals smeltwater – komt vanuit omringende landen in onze rivieren terecht. Om de natuur te faciliteren, moeten we hier goed op inspelen. Dit zelfde principe is ook toegepast op het gebied van flora en fauna.


Ontwikkelen van een nieuwe manier van denken en dit doorvoeren bij de vele verschillende stakeholders, waaronder Greenpeace, de Vogelbescherming en andere overheden, zoals het ministerie van Defensie, het ministerie van Infrastructuur en Watermanagement, Rijkswaterstaat en de verschillende provincies. In een intensief stakeholders- en participatietraject is meer bewustzijn voor gecreëerd.

resultaat

Betrokken partijen