Dijkversterkingen
Refuerzo de diques
Dyke reinforcements
Deichverstärkung
home-header

project

Ruimte voor de rivieren is een groot project dat in 1996 is opgestart naar aanleiding van de overstromingen in het midden van het land en het buiten de oevers treden van de rivieren. Hierdoor ontstond het besef om de natuur te faciliteren, in plaats van proberen in te kaderen. In het geval van de rivieren betekent dit dat het water de ruimte moet krijgen om buiten te oevers te treden wanneer dat niet anders kan.


Connected is als omgevings- en communicatiemanager nauw betrokken geweest bij het versterken van de Lekdijk bij Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven (BAS). Deze dijkversterking was nodig om het achterland en de mensen die hier wonen, droge voeten te laten behouden. Connected heeft het omgevings-, participatie- en communicatietraject met inwoners en andere belanghebbenden verzorgd. Ook was Connected verantwoordelijk voor de PR en de woordvoering richting de (inter)nationale pers.

aanpak


bijzonder

Dit traject is een van de grootste projecten in Nederland op het gebied van dijkversterkingen. De dijk gaat door diverse dorpen en steden, en heeft invloed op de miljoenen mensen die hierachter wonen. Tijdens dit traject is een nieuwe vorm van samenwerken met belanghebbenden gerealiseerd. Zij werden van tevoren actief betrokken bij de voorbereidingen van dit enorme traject.


Door van te voren actief het gesprek met stakeholders en belanghebbenden aan te gaan, is het traject voor iedereen op een vrij soepele manier verlopen. Dit project genereerde veel (inter)nationale persaandacht.

resultaat

Betrokken partijen