Smart climate
Clima inteligente
Smart climate
intelligenten Klimas
home-header

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons land heeft altijd te maken met de stijging van de zeespiegel en rivieren die buiten hun oevers dreigen te treden. De gevolgen hiervan zijn enorm. In de zomer van 2021 verscheen een rapport dat aantoont dat de klimaatverandering echt sneller gaat dan de meeste mensen beseffen. Connected zet zich in voor allerlei projecten die met water en klimaat te maken hebben. Enkele voorbeelden van dergelijke projecten staan hieronder.

Deze organisaties gingen u voor

Het ministerie van LNV, het ministerie van I&W, waterschappen en verschillende andere stakeholders en belanghebbenden.

Al deze organisaties zetten zich enorm in om programma’s en projecten op het gebied van smart climate op te zetten. Connected werkt hier graag aan mee door met innovatieve ideeën te komen, de buitenwereld naar binnen te halen en gemeenschappelijk nieuwe plannen met veel draagvlak uit te voeren.

Hoofd communicatie/ woordvoerder

Bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ingezet om het team communicatie te reorganiseren en een nieuwe communicatiestrategie op te zetten...

Dijkversterkingen

Ruimte voor de rivieren is een groot project dat in 1996 is opgestart naar aanleiding van de overstromingen in het midden van het land en het buiten de oevers treden van de rivieren...

Actualisatie Natura2000 Doelensystematiek en NatuurWinstPlan

Connected heeft twee projecten verzorgd voor het Ministerie van LNV: de Natura 2000 doelensystematiek en het Natuurwinstplan voor de Grote Wateren. Voor beiden projecten is het van belang om de natuur – in al haar facetten...

Samen komen we verder

Stakeholders- en beïnvloedingsmanagement zijn cruciale onderdelen als het gaat om smart climate.

Alleen samen kunnen we actief inspelen op de klimaatverandering en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Dit kun je alleen doen, maar ook in samenwerking met anderen.