Openbaar vervoer
toegankelijker
Transporte público
más accesible
Make public
transport accessible
Öffentliche Verkehrsmittel
besser zugänglich
home-header

project

Het gebruik van openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is het openbaar vervoer niet toegankelijk genoeg, terwijl het voor anderen niet betaalbaar is. In de Australische stad Brisbane is daarom een programma en bijbehorend onderzoek opgezet, waarvoor de stad, de provincie en verschillende organisaties samenwerkten. De bedoeling van het programma was om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met een minimuminkomen. De gedachte hierachter is dat zij langer zelfstandig – en in hun eigen buurt – kunnen blijven wonen.


Het unieke aan dit project – dat Connected heeft begeleid – is het grootschalige onderzoek dat is gehouden onder de samenwerkingspartners en stakeholders. Hierbij is duidelijk ingegaan op de verwachtingen die de doelgroepen hebben op het gebied van vervoer en de vervoersvorm. Inclusiviteit en duurzaamheid waren sleutelwoorden in dit project.

bijzonder

Betrokken partijen