Smart city
Ciudad inteligente
Smart city
Intelligente Stadt
home-header

Hoe hou je een grote stad bereikbaar, duurzaam, gezond én leefbaar? Wereldwijd buigen snel groeiende steden zich over die vraag. De nieuwste technologie en slimme oplossingen zijn het antwoord. Door hier gebruik van te maken, transformeert de stad in een smart city waarin sensoren de drukte, luchtkwaliteit en het lawaai meten. Via real time data is te zien waar nog vrije parkeerplaatsen zijn óf op welke locatie een deelvoertuig beschikbaar is. En zo zijn er nog tal van slimme oplossingen die de stad leefbaar houden. De smart city is daarom de toekomst.

Innovatie en technologie gaan vaak hand in hand. Door in steden en dorpen gebruik te maken van de nieuwste technologie, kan de verkeersdoorstroming verbeteren.

Dit geldt voor het autoverkeer, maar ook voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer. En een betere verkeersdoorstroming heeft weer een positief effect op de leefbaarheid in een stad of dorp. Daarnaast kunnen we de technologie gebruiken om mensen met een beperking te faciliteren met vraaggestuurde mobiliteit die aansluit op hun manier van leven.

Programma Beter Benutten

Met het programma Beter Benutten wil het ministerie van IenW de doorstroming op de weg verbeteren. Daarbij hoort ook het landelijke ICT-programma C-ITS...

Openbaar vervoer toegankelijker

Het gebruik van openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is het openbaar vervoer niet toegankelijk genoeg...

Samen komen we verder

Connected werkt samen met overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten om steden, dorpen en landen leefbaar te houden. Hierbij stellen we de mens altijd centraal.

Projecten die hierop aansluiten zijn het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het programma om het openbaar vervoer in het Australische Brisbane voor iedereen toegankelijk te maken.