Energie- en Grondstoffenfabriek
Fábrica de energía
y de materias primas
Energy and Raw
Materials Factory
Energie- und
Rohstofffabrik
home-header

project

No waste en zero waste is een sleutelterm in de circulaire economie. De Unie van Waterschappen (UvW) – met daarin de 21 waterschappen van Nederland – wilde daarom kijken of het mogelijk was waardevolle en schaarse grondstoffen uit het afvalwater terug te winnen. Een van deze stoffen is biogas, dat uiteindelijk kan worden omgezet in groene stroom. Ook andere producten – zoals alginaat – behoren tot deze schaarse grondstoffen.


Connected heeft een innovatieplan opgesteld, inclusief een corporate communicatiestrategie. Niet alleen voor de UvW, maar ook voor alle 21 waterschappen afzonderlijk. Vervolgens is in samenwerking met de UvW, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Energie- en Grondstoffenfabriek opgezet. Hierbij hoorde een nationale en internationale bewustwordingscampagne voor het grote publiek.

aanpak


bijzonder

Voor de publiekscampagne is een nationaal evenement georganiseerd, waar veel pers uit binnen- en buitenland op af kwam. Opdrachtgever het Hoogheemraadschap van Rijnland had hier een primeur door voor het eerst in Nederland een auto laten rijden op biogas- en elektriciteit, opgewekt uit het afvalwater.


Alle waterschappen zijn betrokken bij dit project, waarbij ook participatie, een stakeholder-analyse, en het opzetten van een businessplan en een business development plan een belangrijke rol speelde. De ontwikkelde Energie- en Grondstoffenfabriek is al naar andere rioolwaterzuiveringen bij vele andere waterschappen uitgerold.

resultaat

Betrokken partijen