Smart circularity
Circularidad inteligente
Smart circularity
Intelligente Kreislaufwirtschaft
home-header

Het is van groot belang om te hergebruiken wat van waarde is en schaarse grondstoffen die we gebruiken voor ons dagelijks levensonderhoud terug te winnen. Zero waste en no waste zijn termen die hierbij horen. In binnen- en buitenland heeft Connected – in verschillende rollen – projecten begeleid. Enkele van deze projecten zijn hier te vinden.

Connected werkt internationaal aan het opzetten, begeleiden en ondersteunen van projecten op het gebied van smart circularity.

Zo nam Connected al deel aan een internationaal congres over circulaire economie – in samenwerking met landen als Canada en Finland, en het continent Afrika – en aan een project over het hergebruiken van grondstoffen uit afvalwater.

Energie- en Grondstoffenfabriek

No waste en zero waste is een sleutelterm in de circulaire economie. De Unie van Waterschappen (UvW) wilde daarom kijken of het mogelijk was waardevolle...

Projectleider Communicatie

De internationale WCEF+Climate Conferentie vond in de eerste helft van 2021 online plaats. Voor deze conferentie over circulaire economie en klimaatneutraliteit...

Samen komen we verder

Onze organisatie werkt onder meer voor overheden (op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau), het bedrijfsleven, en kennis- en onderzoeksinstituten. Bent u benieuwd wat Connected voor u kan betekenen?