‘Hoe je
kijkt,bepaald
wat je ziet.’
‘La forma
en que miras
determina lo que ves.’
‘How you
look, determines
what you see.’
home-header

Smart mobility

Smart energy

Smart water

Smart city

Smart circularity

Smart climate

Smart mobility

Het klonk lang als sciencefiction: zelfrijdende auto’s, voertuigen die met elkaar in contact staan en intelligente verkeersregelinstallaties. Nu de slimme ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit elkaar steeds sneller opvolgen, is smart mobility allang geen sciencefiction meer.

Connected is een pionier in de wereld van smart mobility en al jarenlang actief betrokken bij veel verschillende nationale en internationale smart mobility-projecten. Onze organisatie werkt onder meer voor overheden (op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau), het bedrijfsleven, en kennis- en onderzoeksinstituten.

Smart energy

De kijk op energiegebruik verandert snel. Dat is een positieve trend, want het is mogelijk om energie veel efficiënter te gebruiken.

Dankzij innovatieve oplossingen, data en andere informatie kunnen we veel slimmer omgaan met energie. Ook ontstaan er nieuwe energiebronnen, zoals waterstof. Connected ontwikkelde in Canada een slim energieplan.

Smart water

Klimaatverandering maakt slim omgaan met water noodzakelijk. Niet alleen met drinkwater – dat wereldwijd een schaars product dreigt te worden – maar ook met het water om ons heen. Technologische ontwikkelingen kunnen daarbij helpen.

Zo is het mogelijk om dijk- en kustversterkingen uit te rusten met slimme sensoren. Hierdoor is het eenvoudig om de waterstand te peilen en bij problemen direct actie te ondernemen. Connected werkte onder meer mee aan thema’s en projecten zoals de totstandkoming van Europa’s grootste waterpleinen, gezond- en voldoende water, waterveiligheid zoals kust- en dijkversterkingstrajecten zoals de unieke dijkparkeergarage in de kustversterking in Katwijk.

Smart city

Hoe hou je een grote stad bereikbaar, duurzaam, gezond én leefbaar? Wereldwijd buigen snelgroeiende steden zich over die vraag. De nieuwste technologie en slimme oplossingen zijn het antwoord.

Door hier gebruik van te maken, transformeert de stad in een smart city waarin sensoren de drukte, luchtkwaliteit en het lawaai meten. Via real time data is te zien waar nog vrije parkeerplaatsen zijn óf op welke locatie een deelvoertuig beschikbaar is. En zo zijn er nog tal van slimme oplossingen die de stad leefbaar houden. Smart city is daarom de toekomst.

Smart circularity

Circulaire economie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Of het nu gaat over het inzamelen van afval of lege flessen, het hergebruiken van kleding of zonnepanelen die duurzame energie opwekken; het begint allemaal bij de mens.

Connected wil graag actief haar steentje bijdragen en zet zich daarom in voor projecten en programma’s op het gebied van de circulaire economie.

Smart climate

Een slimme en duurzame economie komt steeds meer in zicht. Hierbij is er aandacht voor zogenoemde connected en -multimodale hubs (kleinere overslagplaatsen voor goederen in en/of aan de rand van gemeenten). Ook komen er steeds meer slimme verkeerslichten en sensoren, die het verkeer beter begeleiden en verdelen over de stad.

Om in te spelen op de klimaatverandering, moeten we de CO2- en fijnstofuitstoot verminderen en inzetten op het gebruik van waterstof. Connected is verbonden aan diverse projecten die een actieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Deze organisaties gingen u voor