Over Connected
Acerca de Connected
About Connected
Über Connected
home-header

© Adnan Bubalo

Het creëren van een levendig waterplein in Rotterdam, een op het eerste gezicht onmogelijk aan te leggen parkeergarage in de dijkversterking van Katwijk en een 3D-model van de mobiliteit in Hilversum dat internationale aandacht trekt. Het is allemaal toevertrouwd aan Connected Strategische Veranderingsprocessen, het strategische innovatie- en communicatie-adviesbureau van Marco Maréchal. Sinds 1996 is Connected niet meer weg te denken uit de wereld van mobiliteit, leefbaarheid, en water.

“Als kind mocht ik tijdens vakanties regelmatig mee op pad met mijn vader, die als asfalt- en betontechnoloog voor de NBM – nu de BAM – veel op de weg zat. Mijn vader checkte de voortgang van wegwerkzaamheden en maakte intussen overal een praatje, want hij kende iedereen. Zo is mijn liefde voor verkeer, vervoer en mobiliteit én voor netwerken ontstaan.

Deze wereld is letterlijk altijd in beweging. Toen zo’n zes jaar geleden slimme ontwikkelingen in het mobiliteitssysteem in opmars kwamen, besloot ik, als één van de eersten, dieper in smart mobility te duiken. Ook ben ik me gaan specialiseren in multimodaal reisadvies op maat: Mobility as a Service. Daar heb ik een andere visie op dan de meeste mensen. Ik vind namelijk dat de mens centraal moet staan. Die is immers de eindgebruiker van alle mobiliteitsproducten, maar wordt veel te vaak vergeten bij alle concepten waar het vooral om de nieuwste technieken draait.

Om mijn visie meer te verduidelijken, schreef ik het boek ‘Mobiliteit in de toekomst 2030; eindelijk de Nederlander aan het woord’, dat een bestseller werd en veel (inter)nationale aandacht trok. Door mijn onderscheidende visie sta ik vaak op podia van congressen om mijn verhaal te doen en heb ik inmiddels mijn eigen radioprogramma.

boek

Smart water

Met Connected Strategische Veranderingsprocessen richt ik me naast mobiliteit ook op andere slimme ontwikkelingen als smart energy, smart water, smart city, en circulaire economie en duurzaamheid.

Smart water is een heel actueel thema waar ik me graag mee bezig hou. Ik ben erg trots op mijn werk voor het Benthemplein in Rotterdam, Europa’s grootste waterplein. Voor dit project heb ik me gericht op alle betrokkenen en voor verbinding gezorgd. Netwerken en participatie waren hierbij de sleutelwoorden. Mét succes, want inmiddels heeft Rotterdam een prachtig en levendig waterplein dat zelfs op internationale aandacht kan rekenen.

Een heel ander smart waterproject is de opzet van een Energie- en Grondstoffenfabriek in opdracht van de 21 waterschappen in Nederland. Dankzij deze fabriek is het mogelijk waardevolle grondstoffen uit het afvalwater terug te winnen. Één van deze stoffen is biogas, dat uiteindelijk kan worden omgezet in groene stroom. Bij dit project was ik verantwoordelijk voor de strategie en was ik sparringpartner van de waterschappen bij de ontwikkeling van het businessmodel.

De mens centraal

Over welke slimme ontwikkeling het ook gaat; altijd zet ik de mens voorop. Dat is belangrijk, want alle thema’s gaan over mensen. Door belanghebbenden bij planvorming te betrekken, hoor je wat de wensen, bezwaren en zorgen zijn.

Daar kan je vervolgens weer iets mee doen. Het belangrijkste is dat de mens wordt gehoord en meegenomen in een proces. Daarmee vergroot je het draagvlak van een plan en gaan mensen het omarmen.

Connected doet daarom veel omgevingsmanagement voor allerlei bedrijven, instellingen en overheden in binnen- en buitenland. Omgevingsmanagement is veelomvattend en gaat van inwonersenquêtes tot participatiebijeenkomsten en van focusgroepen tot een-op-een-gesprekken.

maatwerk

Thema’s concreet maken

Door de jaren heen heb ik ontzettend veel samengewerkt met allerlei bedrijven en overheden. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkte ik als programma- en procesleider, strategisch innovatie- en communicatieadviseur onder meer aan het programma Beter Benutten. Ook provincies en gemeenten weten Connected te vinden.

Dat vind ik zo mooi aan mijn werk: ik praat mee op (inter)nationaal niveau over allerlei smart-thema’s en kan die vervolgens concreet maken in programma’s en projecten voor dorpen en steden. Daarbij kijk ik altijd naar de impact die een nieuwe slimme ontwikkeling op mensen heeft. Een thema als smart water klinkt misschien als de ver-van-mijn-bed-show, maar is veel dichterbij dan mensen denken. Want iedereen krijgt er in het dagelijks leven mee te maken. Denk aan de clusterbuien die delen van Nederland onder water zetten en vervolgens weer de aanhoudende droogte waar het land mee te kampen heeft. Het zijn extremen waar we allemaal mee te maken krijgen en die invloed hebben op ons leven. Hoe houden we het water buiten en mogen we bij langdurige droogte nog wel douchen? Dat zijn allemaal thema’s waar beleid voor wordt gemaakt en waarbij ik voor gemeentelijke en provinciale overheden graag de vertaalslag naar de mens maak.

Humor als kracht

Door mijn ervaring met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland heb ik een bestuurlijke en politieke antenne ontwikkeld. Die combineer ik met mijn kracht om te verbinden en niet te vergeten: humor!

Al die eigenschappen kan ik goed gebruiken als omgevingsmanager, maar ook voor mijn werk als (strategisch) communicatieadviseur, woordvoerder en innovatiemanager. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding, mijn levensmotto: ‘Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet’.

hoe kijk je...