Australië gebruikt de expertise van Connected op het gebied van smart city en smart mobility

Connected – en met name Marco Maréchal – is veelvuldig in Australië en Nieuw-Zeeland geweest. In november 2016 was Connected mee op een handelsmissie, samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. In mei 2017 was Marco gastspreker op een congres over smart city en smart mobility. Ook nam hij hier deel aan het debat over deze thema’s. De organisatie van dit congres vroeg Connected vervolgens om een jaar later opnieuw naar Australië te komen voor het geven van een lezing en een presentatie.

Australië gebruikt vooral de expertise van Connected op het gebied van smart city en smart mobility. In Nieuw-Zeeland is er juist meer vraag naar de ervaring van Connected met de thema’s water en waterbeheer. Dit laatste land heeft Connected al enkele keren ingeschakeld om stakeholders, inwoners en andere belanghebbenden bij plannen te betrekken. Eerder lukte het niet deze groepen te laten participeren. Verder is Connected meerdere keren gevraagd om mee te denken over projecten op het gebied van circulaire economie, smart water en smart mobility.

Hieronder een greep uit de vele verschillende contacten en projecten in Australië:

Australian Road Research Board (ARRB), Australië
In nauwe samenwerking met ARRB, het Australische onderzoeksbureau op het gebied van onder meer smart mobility, zijn diverse smart mobility-onderzoeksprojecten opgestart. Dit naar aanleiding van de presentaties op hun congres.

Wollondilly, Australië
De stad Wollondilly is met name geïnteresseerd in citizen engagement – burgerparticipatie – op het gebied van smart city en smart mobility. Connected heeft in een strategisch advies aangegeven hoe de stad inwoners kan betrekken bij de bouw van een tweede luchthaven.

Newcastle, Australië
Voor de stad Newcastle adviseert Connected over strategische vraagstukken op het gebied van hun smart city-strategie en Mobility as a Service. Connected heeft voorgesteld om een onderzoek te doen naar de Australische markt – net als Connected in Nederland heeft uitgevoerd – en vervolgens Mobility as a Service in de stad uit te rollen. Connected heeft verder strategisch advies gegeven over het marktonderzoek onder stakeholders, het beleid, de visie en de missie. Daarnaast heeft Connected diverse bijeenkomsten met de burgemeester, het gemeentebestuur en betrokken partijen opgezet en begeleid.

New South Wales (NSW), Australië
De deelstaat New South Wales werkt aan smart mobility-projecten en Mobility as a Service. NSW vroeg Connected om een voorstel te maken voor het marktonderzoek, strategisch advies en de stakeholdersbetrokkenheid. Ook heeft Connected op verzoek een krachtenveldanalyse opgesteld, gericht op stakeholders, inwoners en andere belanghebbenden die NSW actief bij de projecten wil betrekken.

Adelaide, Australië
De burgemeester van de stad Adelaide wilde een workshop/seminar over smart city en elektrische auto’s voor de gemeenteraad houden. Connected is hier actief bij betrokken. Verder heeft Connected strategisch advies gegeven en marktonderzoek gedaan.

Commissie Greater Sydney, Australië
De Commissie Greater Sydney werkt veel verschillende projecten uit, waaronder de invulling van het Shell-terrein en de bouw van een tweede luchthaven. Connected is gevraagd om strategisch te adviseren en marktonderzoek te doen om inwoners en stakeholders actief bij de projecten te betrekken. De Commissie Greater Sydney wil zo draagvlak voor haar projecten creëren.

Vismarktproject Sydney, Australië
De stad Sydney wilde het gebied rond de vismarkt – gelegen bij de Harbour Bridge – verder ontwikkelen en kijken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe vormen van vervoer, zoals smart mobility en Mobility as a Service. Connected heeft op verzoek een voorstel gedaan voor strategisch advies, marktonderzoek en het betrekken van de stakeholders.

Meer steden in Australië
Ook de Australische steden Perth, Fishermansbend en Melbourne schakelen Connected regelmatig in voor projecten, optredens als keynote speaker of deelname aan een debat.