Boek bestellen
Comprar el libro
Order book
Buch bestellen
home-header

Mobiliteit in de toekomst 2030

‘Mobiliteit in de toekomst 2030; eindelijk de Nederlander aan het woord’ is zowel in het Nederlands als in het Engels uitgebracht. Het boek heeft veel aandacht gegenereerd, ook in het buitenland. Naar aanleiding van het boek is Marco meegegaan op handelsmissies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze missies heeft Marco het boek aan verschillende hoogwaardigheidsbekleders overhandigd. Daarbij heeft hij met verschillende landen – waaronder Canada, Kazachstan, Nieuw-Zeeland, Australië en Spanje – actief meegedacht over hun strategie op het gebied van smart mobility, het uiteindelijke doel en de koers die het land kan inzetten om dit doel te behalen.

‘Mobiliteit in de toekomst 2030; eindelijk de Nederlander aan het woord’ is zowel in het Nederlands als in het Engels uitgebracht. De hardcovers zijn inmiddels uitverkocht. De paperbacks zijn nog wel verkrijgbaar (van de Engelse versie nog enkele exemplaren).

Paperback (NL/GB)

€ 35,88

De mens centraal

“Mobiliteit is een hot topic. En dat is terecht, want smart mobility is de toekomst. Het viel me alleen op dat bij alle bestaande projecten vooral de technische mogelijkheden centraal stonden. Ik miste degene om wie het allemaal draait: de eindgebruiker.”

Marco Maréchal van Connected schreef de internationale bestseller ‘Mobiliteit in de toekomst 2030; eindelijk de Nederlander aan het woord’. 

“Het is van cruciaal belang om het menselijke aspect toe te voegen aan landelijke projecten en te gebruiken bij het opzetten van strategieën. Het is mijn intrinsieke overtuiging – en dit blijkt ook uit de praktijk – dat smart mobility- en smart city-trajecten sneller verlopen wanneer er ook oog is voor het menselijke aspect. Daardoor ontstaat er minder mogelijke weerstand tijdens een project. Mensen gaan het project zelfs omarmen en daardoor gaat het vliegwiel draaien. Om mijn visie hierop uit te leggen, besloot ik een boek te schrijven waarin de mens centraal staat.

Allereerst heb ik een aantal grootschalige onderzoeken laten uitvoeren naar de kennis, de houding en het gedrag van de Nederlander op het gebied van mobiliteit. Deze onderzoeken onder de Nederlandse bevolking vonden plaats in 2016 en zijn in 2019 herhaald. Daarnaast heb ik een grootschalig onderzoek laten uitvoeren onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Jongeren staan anders in het leven. Ook op het gebied van mobiliteit, het delen van de verschillende mobiliteitsvormen en de bereidheid om hiervoor te betalen. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten en aanvullende onderzoeken heb ik mijn boek geschreven.”